Stále váháte, zda si máte nechat vyšetřit svá včelstva na mor včelího plodu? Bojíte se této nebezpečné nákazy a nemáte proto odvahu podívat se pravdě do očí? Nebo si myslíte, že zrovna Vás se toto nebezpečí netýká, protože děláte vše, abyste svá včelstva před MVP uchránili, a nevidíte proto důvod zapojit se do plošného vyšetření včelstev?

Pokud jste si alespoň na jednu z těchto otázek dali poctivě kladnou odpověď a jste ze Středočeského kraje nebo z Prahy, tak byste měli zvážit účast na semináři, kterou připravuje realizační tým kampaně Hrr na mor ve spolupráci s Výzkumným ústavem včelařským v Dole a Krajskou veterinární správou Středočeského kraje.

Bezplatný veřejný seminář pro včelaře i všechny zájemce o problematiku MVP se uskuteční dne 7. dubna 2022 na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze od 17:30 v posluchárně AII.

Hlavními přednášejícími budou přední odborníci na problematiku zdraví včel Ing. Dalibor Titěra a MVDr. Martin Kamler. Pozváni jsou i zástupci SVS a Krajského úřadu Středočeského kraje. Na semináři se setkáte i se členy realizačního týmu kampaně Hrr na mor, kteří přinesou nejaktuálnější informace o průběhu letošního dobrovolného plošného vyšetření včelstev ve Středočeském kraji.

V rámci semináře bude vyhrazen dostatečný čas pro diskusi a dotazy účastníků nejenom k problematice MVP ale i k organizaci kampaně Hrr na mor a k tomu, co by se ještě dalo udělat pro rozvoj včelařství a v péči o zdraví včelstev ve Středočeském kraji a v Praze. Seminář tak bude jedinečnou příležitostí pro získání zajímavých a důležitých informací ale i pro poskytnutí zpětné vazby a námětů pro budoucí možné projekty s podporou Středočeského kraje a Prahy.

Včelaři ze Středočeského kraje a Prahy, kteří tak ještě neučinili, ale mají o to zájem, pak mohou přímo na semináři také odevzdat své vzorky na vyšetření v rámci středočeské kampaně Hrr na mor. Centrální sběrné místo pro Středočeský kraj a Prahu bude mít na semináři svou dočasnou expozituru.