Kam se přihlásit?

Nevíte, kam odevzdat vzorky, protože trvalé bydliště máte v jiném kraji, než jsou Vaše včelstva? Máte včelstva ve více krajích? Dostali jste dopis s krabičkami a štítky pro jiný kraj, než ve kterém chcete odevzdat Váš vzorek? Zde je jednoduchý návod, jak se...

Instrukce pro SM

Zpracování vzorků krok za krokem   Sběr vzorků pro vyšetření v rámci kampaně Hrr na mor 2022 probíhá v období 15. února – 31. května 2022. Přesný termín pro odevzdání vzorků včelaři si stanovuje Sběrné místo podle místních podmínek. Okresní sběrná místa mají termíny...
Jak odebrat vzorek měli na vyšetření MVP pro kampaň Hrr na mor?

Potřebujete individuální protokol o vyšetření na MVP?

Negativní výsledky vyšetření měli na přítomnost původce moru včelího plodu budou zasílány formou hromadných protokolů na Sběrná místa a na příslušné okresní inspektoráty SVS. Sběrná místa nemají povinnost, ale mohou nechat nahlédnout do protokolu chovateli, který je v...