Sběrná místa – předběžná informace

Na tomto místě najdete 15. února seznam Sběrných míst, kam budete moci odevzdat či odeslat vzorky na vyšetření v rámci kampaně Hrr na mor 2022. V letošní kampani budou fungovat tři úrovně Sběrných míst:

  1. Centrální Sběrné místo pro Středočeský kraj (CSM) bude přijímat vzorky průběžně po celou dobu kampaně od 15. února do 30. dubna 2022. Uzávěrky pro odevzdání vzorků budou pravidelně jednou týdně v pátek v 10:00. Váš vzorek bude nejpozději následující pondělí po doručení vzorku odeslán na vyšetření do Akreditované laboratoře. Adresa CSM bude zveřejněna na těchto stránkách 15. 2. 2022
  2. Okresní Sběrná místa (OSM) budou přijímat vzorky od všech včelařů v příslušných okresech. OSM si sama stanoví minimálně tři a maximálně šest uzávěrek pro odevzdání vzorků, jejichž data budou zveřejněna spolu s adresou OSM na těchto stránkách 15. 2. 2022. OSM budou odesílat vzorky na vyšetření do Akreditované laboratoře nejpozději do 5 dnů od příslušné uzávěrky tak, aby vzorky byly vyšetřeny co nejdříve po uzávěrce.
  3. Včelařské spolky si mohou pro své členy zřídit vlastní Spolková Sběrná místa (SSM). SSM sama stanoví termín svým členům pro odevzdání vzorků. SSM nebudou zveřejněna na těchto stránkách. Jste-li členem nějakého včelařského spolku (ZO ČSV), informujte se v něm, zda zřizuje SSM.

Informace pro zájemce o zřízení Sběrného místa

  • Centrální Sběrné místo zřizuje a provozuje realizační tým kampaně Hrr na mor.
  • Okresní Sběrné místo může zřídit zájemce (jednotlivec či včelařský spolek), který má přístup do CISu, má potřebné zkušenosti s prací v CISu a minimálně jednou v uplynulých třech ročnících kampaně Hrr na mor provozoval Sběrné místo. OSM bude mít nárok na náhradu nákladů ve výši 2.000,- Kč za zřízení a provozování OSM, 500,- Kč za zpracování každé odeslané Źádanky na vyšetření (tzn. 1.500,- až 3.000,- Kč za 3 – 6 zpracovaných Žádanek) a 10,- Kč za každý zpracovaný vzorek. Zájemci o zřízení OSM se mohou přihlásit e-mailem na adrese admin@hrrnamor.cz nejpozději do 31. ledna 2022.
  • Spolkové Sběrné místo může zřídit zájemce (jednotlivec či včelařský spolek), který má přístup do CISu. SSM bude mít nárok na náhradu ve výši 500,- Kč za 1 Žádanku na vyšetření a 10,- Kč za každý zpracovaný vzorek, jestliže zpracují vzorky minimálně od 10 svých členů. Zájemci o zřízení SSM se mohou přihlásit e-mailem na adrese admin@hrrnamor.cz nejpozději do 15. února 2022.