Název SM: Centrální sběrné místo pro Středočeský kraj

Kód SM: C00S

 

Adresa SM pro odevzdání vzorku:

Gymnázium VBT Slaný, vrátnice, Smetanovo nám. 1310, Slaný

Adresa SM pro zaslání vzorku poštou:

PO Box 72, 274 01 Slaný

Kontaktní osoba:

Rosťa Ovčarik, tel. 731 194 038, e-mail: admin@hrrnamor.cz 

 

Termíny uzávěrek sběru vzorků:

Každý pátek v období od 15. února 2022 do 30. května 2022