Název SM: Benešov

Kód SM: OBN01
 
Adresa SM pro odevzdání vzorku:

Lísek 75E, 257 01 Postupice

Adresa SM pro zaslání vzorku poštou:

Lísek 75E, 257 01 Postupice

Kontaktní osoba:

Ing. Hana Chmelová, tel. 723 586 452, e-mail: oobenesov@vcelarstvi.cz,

www.oocsvbenesov.cz  – na těchto stránkách najdete doplňující informace o rozšířených možnostech odevzdání vzorků v rámci okresu Benešov

 
 
Termíny uzávěrek sběru vzorků:
  1. termín: 27. 2. 2022
  2. termín: 13. 3. 2022
  3. termín: 27. 3. 2022