Název SM: Box Náhorní 861

Kód SM: OBE05
 
Adresa SM pro odevzdání vzorku:

Náhorní 861, 266 01 Beroun

Adresa SM pro zaslání vzorku poštou:

Náhorní 861, 266 01 Beroun

Kontaktní osoba:

Jaromír Tejkl, tel. 723 110 587, e-mail: ooberoun@vcelarstvi.cz,

 
Termíny uzávěrek sběru vzorků:
  1. termín: 20. 2. 2022
  2. termín: 20. 3. 2022
  3. termín: 10. 4. 2022
  4. termín: 15. 5. 2022