Název SM: Kutná Hora

Kód SM: OKH13
Adresa SM pro odevzdání vzorku:

Polní 919, 284 01 Kutná Hora

Adresa SM pro zaslání vzorku poštou:

Polní 919, 284 01 Kutná Hora

Kontaktní osoba:

Dušan Hrčkulák, tel. 723 716 328, e-mail: D.Hrckulak@seznam.cz

 

Termíny uzávěrek sběru vzorků:
  1. termín: 27. 2. 2022
  2. termín: 13. 3. 2022
  3. termín: 27. 3. 2022
  4. termín: 10. 4. 2022
  5. termín: 24. 4. 2022
  6. termín: 15. 5. 2022