Název SM: Lehovec František

Kód SM: OPH26
 
Adresa SM pro odevzdání vzorku:

Paloučky 70/1, 251 01 Říčany

Adresa SM pro zaslání vzorku poštou:

Paloučky 70/1, 251 01 Říčany

Kontaktní osoba:

Lehovec František, tel. 602 289 054, e-mail: lehovec.pac@seznam.cz 

 

Termíny uzávěrek sběru vzorků:
  1. termín: 1. 3. 2022
  2. termín: 20. 3. 2022
  3. termín: 10. 4. 2022