Název SM: Včelín

Kód SM: ONB21
 
Adresa SM pro odevzdání vzorku:

Fügnerova 224/23, 290 01 Poděbrady

Adresa SM pro zaslání vzorku poštou:

Fügnerova 224/23, 290 01 Poděbrady

Kontaktní osoba:

Pavel Fér, tel. 724 771 622, e-mail: pavelfer@email.cz 

 

Termíny uzávěrek sběru vzorků:
  1. termín: 1. 3. 2022
  2. termín: 14. 3. 2022
  3. termín: 28. 3. 2022
  4. termín: 11. 4. 2022
  5. termín: 25. 4. 2022
  6. termín: 15. 5. 2022