Název SM: Žebice

Kód SM: OMB20
 
Adresa SM pro odevzdání vzorku:

Boreč – Žebice 67, 294 26 Skalsko

Adresa SM pro zaslání vzorku poštou:

Boreč – Žebice 67, 294 26 Skalsko

Kontaktní osoba:

Mgr. Jan Podpěra, tel. 732 547 430, e-mail: jan.podpera@gmail.com 

 

 
Termíny uzávěrek sběru vzorků:
  1. termín: 26. 2. 2022
  2. termín: 19. 3. 2022
  3. termín: 2. 4. 2022
  4. termín: 16. 4. 2022
  5. termín: 30. 4. 2022
  6. termín: 15. 5. 2022