Název SM: ZO ČSV Říčany

Kód SM: OPH27
 
Adresa SM pro odevzdání vzorku:

V Roklích 29, 251 01 Říčany – Kuří

Adresa SM pro zaslání vzorku poštou:

Smetanova 200, 251 01 Říčany

Kontaktní osoba:

Foudová Kateřina, tel. 777 551 433, e-mail: kfoudova@centrum.cz 

 

Termíny uzávěrek sběru vzorků:
  1. termín: 28. 2. 2022
  2. termín: 20. 3. 2022
  3. termín: 10. 4. 2022