Název SM: ZO ČSV Sedlčany

Kód SM: OPB42
 
Adresa SM pro odevzdání vzorku:

Nová Ves 1, 262 93 Nalžovice

Adresa SM pro zaslání vzorku poštou:

Nová Ves 1, 262 93 Nalžovice

Kontaktní osoba:

Michal Ridoško, tel. 603 466 586, e-mail: michal.ridosko@gmail.com 

 

Termíny uzávěrek sběru vzorků:
  1. termín: 25. 2. 2022
  2. termín: 10. 3. 2022
  3. termín: 21. 3. 2022
  4. termín: 15. 4. 2022
  5. termín: 30. 4. 2022