Název SM: ZO ČSV Rakovník

Kód SM: SRA47
 
Adresa SM pro odevzdání vzorku:

Lašovice 13, 270 21 Lašovice

Adresa SM pro zaslání vzorku poštou:

Lašovice 13, 270 21 Lašovice

Kontaktní osoba:

Ladislav Hůrka, tel. 604 647 789, e-mail: zorakovnik@vcelarstvi.cz