Název SM: Jaroslav Řezáč

Kód SM: SME34
 
Adresa SM pro odevzdání vzorku:

Ke školce 251, 277 13 Záryby

Adresa SM pro zaslání vzorku poštou:

Ke školce 251, 277 13 Záryby

Kontaktní osoba:

Jaroslav Řezáč, tel. 734 419 163, e-mail: rezac.jarda@seznam.cz