Název SM: Velký Osek

Kód SM: SKO52
 
Adresa SM pro odevzdání vzorku:

Alešova 226, 281 51 Velký Osek

Adresa SM pro zaslání vzorku poštou:

Alešova 226, 281 51 Velký Osek

Kontaktní osoba:

František Charous, tel. 777 257 529, e-mail: charousf@gmail.com