Název SM: Základní organizace včelařů Libiš

Kód SM: SME18
 
Adresa SM pro odevzdání vzorku:

Železniční 567, 277 11 Neratovice

Adresa SM pro zaslání vzorku poštou:

Železniční 567, 277 11 Neratovice

Kontaktní osoba:

Jaromír Šebek, tel. 737 648 197, e-mail: jaromir.sebek@email.cz