Název SM: ZO ČSV Kamenné Žehrovice

Kód SM: SKL53
 
Adresa SM pro odevzdání vzorku:

Zahradní 243, 273 01 Žilina

Adresa SM pro zaslání vzorku poštou:

Zahradní 243, 273 01 Žilina

Kontaktní osoba:

Petr Melichar, tel. 602 238 116, e-mail: melisci@volny.cz