Název SM: ZO ČSV Liteň

Kód SM: SBE08
 
Adresa SM pro odevzdání vzorku:

Drahlovice 23, 267 27 Liteň

Adresa SM pro zaslání vzorku poštou:

Drahlovice 23, 267 27 Liteň

Kontaktní osoba:

Vlastimil Taraba, tel. 604 977 688, e-mail: taravl@email.cz