Název SM: ZO ČSV Uhlířské Janovice – Švarný Marián

Kód SM: SKH54
 
Adresa SM pro odevzdání vzorku:

Netušil 13, 285 04 Rašovice

Adresa SM pro zaslání vzorku poštou:

Netušil 13, 285 04 Rašovice

Kontaktní osoba:

Marián Švarný, tel. 724 800 219, e-mail: zouhlirskejanovice@vcelarstvi.cz