Název SM: ZO Divišov

Kód SM: SBN04
Adresa SM pro odevzdání vzorku:

Třebešice 4, 257 26 Třebešice

Adresa SM pro zaslání vzorku poštou:

Třebešice 4, 257 26 Třebešice

Kontaktní osoba:

Radka Kondělková, tel. 608 051 049, e-mail: radkako@centrum.cz