Název SM: ZO Klecany

Kód SM: SPH29
 
Adresa SM pro odevzdání vzorku:

Nábřežní 439, 250 66 Zdiby

Adresa SM pro zaslání vzorku poštou:

P.O. Box 36, 171 00 Praha 71

Kontaktní osoba:

Jitka Brožová, tel. 603 892 011, e-mail: brozovajita@seznam.cz