Název SM: ZO Nymburk

Kód SM: SNB24
 
Adresa SM pro odevzdání vzorku:

Vlkavská 121, 289 37 Loučeň

Adresa SM pro zaslání vzorku poštou:

Vlkavská 121, 289 37 Loučeň

Kontaktní osoba:

Jaroslav Beneš, tel. 603 534 592, e-mail: zonymburk@vcelarstvi.cz