Název SM: ZO Sázava

Kód SM: SBN58
 
Adresa SM pro odevzdání vzorku:

Čeřenice 34, 285 06 Sázava

Adresa SM pro zaslání vzorku poštou:

Čeřenice 34, 285 06 Sázava

Kontaktní osoba:

Jiří Zach, tel. 604 102 580, e-mail: zosazava@vcelarstvi.cz