15. 2. 2022 byl zahájen sběr vzorků na vyšetření.

Do této chvíle nebyl odhalen žádný pozitivní vzorek.

K 28. 3. 2022 evidujeme 715 zpracovaných vzorků, z nichž 14 nebylo vyšetřeno pro nějakou závadu. Detaily jsou v hromadných protokolech, které obdržela příslušná Sběrná místa. 

Zde je aktuální mapa ohnisek a ochranných pásem MVP k 2. 2. 2022. Můžete se také přepnout do interaktivní mapy SVS.