Negativní výsledky vyšetření měli na přítomnost původce moru včelího plodu budou zasílány formou hromadných protokolů na Sběrná místa a na příslušné okresní inspektoráty SVS. Sběrná místa nemají povinnost, ale mohou nechat nahlédnout do protokolu chovateli, který je v protokolu uveden.

Chovatelé  budou  navíc  o  negativním  výsledku vyšetření informováni dopisem po skončení kampaně Hrr na mor 2022.  Tato  informace však nemá charakter protokolu o vyšetření dle  platné legislativy.

KVS SVS pro Středočeský kraj však bude hromadné protokoly o vyšetření v případě přesunů a prodeje včelstev v rámci kraje uznávat.

Kdy mi stačí hromadný protokol o vyšetření?

  • Vyšetřuji svá včelstva pro klid vlastní i sousedů.
  • Přesouvám včelstva  (kočuji,  stěhuji se, prodávám oddělky a matky) pouze v rámci Středočeského kraje.

Kdy potřebuji Individuální protokol o vyšetření?

  • Přesouvám včelstva  (kočuji,  stěhuji se, prodávám oddělky a matky) mimo území kraje.

Jak si mám o Individuální protokol zažádat, pokud ho skutečně potřebuji?

  1. Vyplňte a odešlete Objednávku Individuálního protokolu.
  2. Zaplaťte na transparentní účet č. 2702099569/2010 příslušnou částku, podle toho, zda chcete si chcete nechat poslat IP v elektronické podobě e-mailem (za 50,- Kč) nebo v papírové podobě poštou (za 100,- Kč). Jako variabilní symbol zadejte Vaše registrační číslo včelaře, do poznámky pak uveďte Vaše jméno. Úhradu si můžete kdykoliv ověřit zde.
  3. Ve štítku, který budete lepit na krabičku se vzorkem, zatrhněte příslušné okénko v kolonce Indiv. protokol zaslat, podle toho, jaký způsob zaslání IP objednáváte.
  4. Individuální protokol Vám přijde po skončení vyšetření Vašeho vzorku do Vaší e-mailové nebo poštovní schránky, podle toho, jaký způsob doručení jste si objednal(a) a zaplatil(a).